وبلاگicon
عیدتان مبارک - یاشاسین آذربایجان
نویسنده: ترک قیزی - ٤ آبان ۱۳٩۱

http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2010/11/happyeid.jpg