وبلاگicon
نسخه عشق - یاشاسین آذربایجان
نویسنده: ترک قیزی - ٢٧ آذر ۱۳٩۱
 

ziarate-ashura

...می گفت تموم دکتراجوابم کرده بودن

فقط یکیشون گفت یه نسخه برات مینویسم جواب میده!!!

دفترچمو گرفت و توش نوشت: "زیارت عاشورا"           

وبا همین یه نسخه خوب خوب شدم...         التماس دعا