وبلاگicon
دُنـیـایـــِ مـَجـازیــــ - یاشاسین آذربایجان
نویسنده: ترک قیزی - ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱


"دُنـیـایـــِ مـَجـازیــــ" شـلـوغ تـریـنــ سـرزمـیـنِ تـنـهـایـی استـــ...


بـا هـمـه کَســـ هستـی وبـا هیــچــ کـَســـ نـیـسـتـیـــ !!!