وبلاگicon
زمان - یاشاسین آذربایجان
نویسنده: ترک قیزی - ۳۱ خرداد ۱۳٩۱

بعضی از آدما در ۱۸ سالگی پیر هستند، و بعضی ها هم در ۸۰ سالگی جوان !

زمـــــان، تنها تعریفی ست که انسان ها ساخته اند...