وبلاگicon
تصاویر حادثه سقوط ۱۵ کودک از روی پله برقی در مشهد - یاشاسین آذربایجان
نویسنده: ترک قیزی - ۱٧ مهر ۱۳٩۱

بر اثر نقص فنی دستگاه پله برقی ۱۵ کودک دچار حادثه شدند که ۶ کودک حالشان وخیم است و این کودکان دبستانی هستند.

تصاویر حادثه سقوط 15 کودک از روی پله برقی در مشهد
تصاویر حادثه سقوط 15 کودک از روی پله برقی در مشهد
تصاویر حادثه سقوط 15 کودک از روی پله برقی در مشهد 


تصاویر حادثه سقوط 15 کودک از روی پله برقی در مشهد
تصاویر حادثه سقوط 15 کودک از روی پله برقی در مشهد
تصاویر حادثه سقوط 15 کودک از روی پله برقی در مشهد
تصاویر حادثه سقوط 15 کودک از روی پله برقی در مشهد
تصاویر حادثه سقوط 15 کودک از روی پله برقی در مشهد
تصاویر حادثه سقوط 15 کودک از روی پله برقی در مشهد
تصاویر حادثه سقوط 15 کودک از روی پله برقی در مشهد