وبلاگicon
غلط است - یاشاسین آذربایجان
نویسنده: ترک قیزی - ٢٤ مهر ۱۳٩۱
غلط است این تفکر که بپنداریم، زندگی میگذرد!
باید بپذیریم زندگی می ماند و من و تو می گذریم