وبلاگicon
شهادت امام محمد باقر - یاشاسین آذربایجان
نویسنده: ترک قیزی - ٢ آبان ۱۳٩۱

http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2010/11/sh_emam_bagher.jpg