وقوع شیرین ترین دزدی دنیا

برخی دزدی ها به دلیل نوع خاص وقوع و یا کالا مسروقه به تاریخ می پیوندند گاه این سرقت، دزدی از امن ترین بانک جهان می تواند باشد و یا سرقت خاص ترین اثر هنری دنیا، اما این بار دزدی دیگری مورد توجه رسانه قرار گرفته است.

شیرین ترین دزدی تاریخ به وقوع پیوست.

ده ها تن شیره درخت کاج، به ارزش سی میلیون دلار در ایالت کبک کانادا ربوده شد.

شربت کاج معروف به “میپل سیرپ” از فرآورده های خوراکی و صادراتی مهم کانادا و کبک است.

این حجم انبوه از انباری در شهر مونترال ربوده شد. صاحب کالا قرار بود آنها را به مکان امن تری منتقل کند، اما دزدان زودتر دست بکار شدند.

 وقوع شیرین ترین دزدی دنیا

/ 0 نظر / 8 بازدید