هزینه لباس عروسی فرح و شاه چقدر بود؟

مرکز اسناد انقلاب اسلامی سندی را منتشر کرده که در آن به ریخت و پاش در مراسم عروسی فرح دیبا و محمدرضا پهلوی اشاره شده است.

هزینه لباس عروسی فرح و شاه چقدر بود؟

در این سند آمده است:

همسر ایزدی – رییس دفتر ملکه مادر – می گفت شاهنشاه برای تهیه لوازم عروسی و لباس و غیره مبلغ ۵۰۰ هزار دلار در اختیار دوشیزه فرح دیبا و خانم قطبی زن دایی ایشان قرار داده اند و برای دوخت لباس فقط مبلغ یک میلیون فرانک به موسسه کریستان دیور پاریس پرداخت شده است به طوری که این موضوع در فرانسه دست آویزی برای عناصر کمونیست ایرانی مقیم آنجا قرار گرفته و در اغلب روزنامه های متمایل به چپ مطالب زننده ای علیه ازدواج ملوکانه و مخارجی که در این مورد می شود به چاپ می رسد

/ 0 نظر / 12 بازدید