شیطان پرستی یا شیطان گرایی؟

منظور از شیطان‌گرایی یعنی سمبل قرار دادن شیطان به عنوان قدرت (همونی که آنتوان لاوی با دایر کردن کلیسای شیطان اون رو ترویج کرد.) ولی در شیطان‌پرستی برای شیطان وجود

خارجی قائل هستن و به وجود خدا و جهان پس از مرگ اعتقاد دارند در حالی که شیطان گرایان لاویایی نه به خدا اعتقاد دارن و نه برای شیطان وجودیت قائل میشن.

این باور رو دارن که شیطان در درون و نفس انسان هست و اگه مراسمی انجام میدن فقط من باب رسیدن به امیال جنسی و درونیه که برای شیطان گرایان بسیار اهمیت دارد و به هیچ وجه

جنبه ی مذهبی ندارد!

شیطان‌پرستی از عهد عتیق وجود داشته.

/ 0 نظر / 7 بازدید