زمان

بعضی از آدما در ۱۸ سالگی پیر هستند، و بعضی ها هم در ۸۰ سالگی جوان !

زمـــــان، تنها تعریفی ست که انسان ها ساخته اند...

/ 0 نظر / 6 بازدید