نسخه عشق

 

ziarate-ashura

...می گفت تموم دکتراجوابم کرده بودن

فقط یکیشون گفت یه نسخه برات مینویسم جواب میده!!!

دفترچمو گرفت و توش نوشت: "زیارت عاشورا"           

وبا همین یه نسخه خوب خوب شدم...         التماس دعا

/ 1 نظر / 9 بازدید
رهگذر

این جا چقدر خرافات و جهل و حماقت جمع شده