پیامبر عظیم الشان اسلامپیامبر عظیم الشان اسلام فرمودند:
الا و من مات علی حبّ آل محمّد مات شهید
آگاه باشید که کسی که بمیرد بر دوستی خاندان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) شهید مرده است.(
البته دوستی اهلبیت نباید لقلقه زبان باشد، باید دستورات اهلبیت (علیه‌السلام) عمل شود)
الا و من مات علی حبّ آل محمّد مات مغفوراً له
آگاه باشید که کسی که بمیرد بر دوستی خاندان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) آمرزیده است.
الا و من مات علی حبّ آل محمّد مات تائباً
آگاه باشید که کسی که بمیرد بر دوستی خاندان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) تائب مرده است.
الا و من مات علی حبّ آل محمّد مات مستکمل الایمان
هرکس که با محبت آل محمد بمیرد مومن و با ایمان کامل مرده است.
الا و من مات علی حبّ آل محمّد فتح فی قبره بابان من الجنّه
آگاه باشید که کسی که بمیرد بر دوستی خاندان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) باز می‌شوند دو در از بهشت در قبر او.
الا و من مات علی حبّ آل محمّد بشره ملک الملک با الجنه ثم منکر و نکیر
آگاه باشید که کسی که بمیرد بر دوستی خاندان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) بشارت می‌دهد ملک الملک او را به بهشت سپس منکر و نکیر.
الا و من مات علی حبّ آل محمّد یزف الی الجنه کما تزف العروس الی بیت زوجها
آگاه باشید که کسی که بمیرد بر دوستی خاندان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) می‌شتابد به سوی بهشت مانند عروسی که می‌شتابد به خانه همسرش.
الا و من مات علی حبّ آل محمّد جعل الله تعالی زوار قبره ملائکه و الرحمه
آگاه باشید که کسی که بمیرد بر دوستی خاندان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) قرار می‌دهد خداوند تعالی ملائکه را زوار قبر او و رحمت.
الا و من مات علی حبّ آل محمّد مات علی السّنّه و الجماعه...
هرکس که با محبت آل محمد بمیرد بر سنّت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از دار دنیا رفته است...

پی‌نوشت:کشاف 4/220، تفسیر فخر رازی 27/165، تفسر قرطبی 8/5843، نمونه 20/414

/ 0 نظر / 12 بازدید